Sunday, March 13, 2016

Alternaiv medicin

Som jag berättade på Facebook häromdagen så hade jag råkat skriva ordet "alternaivmedicin", vilket kändes som ett ganska bra ord. Vännen Moa tyckte till och med att det var "Tage Danielssonskt", och undrade om jag inte kunde skriva en liten text. Med Danielssonska ambitioner kan det förstås inte bli mer än ett pekoral, men roligt var det! Jag tror jag kunde hålla på hur länge som helst! Och nu rättar blogger själv avslutningen till "alternativ". Nåja, då får det stå så!


Alternaiv medicin

Nu finns det en helande och kurativ
metod, om än något spekulativ,
som utmanar allt det vi tror att vi vet,
och all vår beprövade erfarenhet.


Lika mot lika var Hahnemanns giv,
så slipper de rika kirurger och kniv.
Nu har vi omsatt miljarder plus skatten,
fast inget finns kvar där utöver rent vatten.


Biopati med astralkroppsremiss,
mot elektrofobi och oral galvanism,
Ayurveda och skvaller och skrock
mot smärta och sveda, kristaller mot bråck.


Vågekvationer med delta och psi
mot inflammationer och hypokondri,
så kan fysiken med grekiska tecken
rå bot på koliken och tandläkarskräcken.


Qigong och massage med kinesiska nålar
mot ångest, läckage och lagom med stålar,
antroposofisk shiatsu och yoga,
placebo vid nedsatt betalningsförmåga.


Healing med feeling och renande bikt
vid feber, förkylning och skenande gikt.
Kyrkliga riter med talande tungor
mot KOL och bronkit, och skralare lungor.


Samtal i grupp och holistisk hypnos
mot anfall av krupp, och cystisk fibros,
tag dina chanser utefter finanser,
att bota din cancer i trans och seanser.


Metoden, trots allt som vi tror att vi vet,
och all vår beprövade erfarenhet,
den utgör en lukrativ sjukvårdsdoktrin,
vi kallar den "alternativ medicin".

No comments:

Post a Comment