Saturday, May 6, 2017

Sverigedemokrater vs prov i samhällskunskap


Jag vill inte dela eländet på facebook, men genom Nyheter Idag kan vi få en glimt av hur samhället kommer att se ut den dag SD får makten. Tydligen har det gjorts ett nationellt prov i samhällskunskap i dagarna, där eleverna bland annat skulle ta ställning till påståenden om invandring. Påståendena var till exempel “Många flyr för att det är krig i hemlandet” och “Den främsta orsaken till migration är att människor vill sprida sin religion”.

Ett par av påståendena verkar ha fått SD-politiker att gå i taket. Påståendena, i synnerhet “De flesta flyr för att leva på bidrag och slippa arbeta” och “En vanlig orsak till migration är att man vill bygga upp terrorceller i världen” ska enligt Josef Fransson (SD) utgöra “propaganda” och “indoktrinering”. Enligt artikeln anser Jeff Ahl (SD) att det borde vara straffbart att formulera en provuppgift så.

I kommentarstråden på Nyheter Idag (facebook, offentligt) kan man se upp-och-nervända världen, där den ena kommentatorn efter den andra beklagar hur vi nu är på väg mot ett totalitärt samhälle, och hur endast SD står upp för demokrati och yttrandefrihet. Jag undrar om ens George Orwell hade kunnat fantisera fram den diskussionen.

Någon anser det “vidrigt” att bedöma detta efter vad som “anses vara fakta idag”. Det talas om hjärntvättning, åsiktsregistrering och svartmålning av SD. “Skolan är politisk”, “Skolan har gjort kunskap till något subjektivt”, “Ska alla tycka som läraren och bortse från fakta?”, “Politiskt vinklat”, “Ska de tvinga ungdomar att vara invandringspositiva?”, “Någon måste ställas till svars”, “Sjukt”, dundrar den ena efter den andra.

Här har jag för läsbarhetens skull tagit mig friheten att korrigera stavfel innanför citationstecknen, vilket jag hoppas är försvarbart då jag inte nämner någon vid namn. Ytterst få av dessa sverigevänner behärskar nämligen det svenska språket tillräckligt väl för att kunna skriva en hel mening utan stavfel.

Någon tycks mena att eftersom det går att ha en åsikt i frågan, är provet inte baserat på fakta, men här får jag lägga in en brasklapp eftersom jag egentligen inte förstår resonemanget. "Vad är rätt svar?” frågar någon retoriskt. “Vem bestämmer vad som är rätt svar?” fortsätter en annan. Flera slår fast att rätt svar är att de flesta faktiskt flyr för att leva på bidrag och slippa arbeta. Märkligt nog uppstår ingen debatt och utväxlas inga okvädesord mellan dem och å andra sidan den falang som menar att det hela är en åsiktsfråga där inget svar är rätt eller fel.

Någon utlovar inspelad uppvaktning av skolinspektionen, och jag tycker mig skönja en hotfull underton. Någon ska polisanmäla. När en kommentator hoppar in i vargflocken med “SD är ett rasistiskt parti” bryts genast den kvasiintellektuella samtalstonen och det enkla svaret “Pucko” får flera tummar upp.

Någon berättar om barndomen i en kommunistisk diktatur och hur västeuropa nu är på väg dit. Vederbörande frågar sedan retoriskt om det nu är dags “för oss som sökte skydd här att dra vidare”, till synes utan att notera någon ironi eller något paradoxalt i att som flykting vara rädd att behöva fly igen, undan de människor som INTE tror att flyktingar kommer för att leva på bidrag och slippa arbeta. Nu känns som om det blev snurrigt på grund av för många negationer i den föregående meningen, men det var nog själva idén som var snurrig.

Fast utifrån ett strikt höger-vänsterperspektiv blir det hela fullt logiskt. Den som en gång har flytt från en vänsterdiktatur är förstås på sin vakt mot extremvänsteråsikter som till exempel den att människor kan ha haft skäl att fly från diktaturer.

Jag ger mig inte in i denna kommentarstråd för att försöka undervisa, vare sig i historia, samhällskunskap eller vetenskapsteori. Men jag vill att vi andra ska vara medvetna om vad vi har att göra med här.

Det här är inte bara några omåkta gnällpellar som sitter och knyter nävarna i byxfickorna. Jeff Ahl och Josef Fransson sitter i riksdagen, och när de säger att något borde vara straffbart, så betyder det att det kommer att bli straffbart om SD får bestämma.

Risken att Jimmie Åkesson blir vald till statsminister nästa sensommar är kanske inte överhängande (peppar peppar), men ett scenario där SD blir enskilt största parti känns nu inte alls orealistiskt.

Vi kommer då att leva i ett samhälle där den starkaste politiska rörelsen verkar för att akademiker och ämnesexperter ska riskera att fällas i domstol och straffas om de redovisar fakta eller skapar skolmaterial som inte ligger i linje med partiets ideologi.

Jag är matematiker, och matematiken kanske inte ligger i den främsta skottlinjen, men jag drivs ändå av en förtjusning i att söka och att påtala fakta, särskilt om de går emot min egen och andra människors magkänsla. Bland de 349 som ska styra vårt samhälle sitter det nu folk och säger att sådana som jag ska straffas. Den SD-svans som fortfarande framstår som lite patetisk med sina hot om att tillkalla polis och skolinspektion, har reella möjligheter att genom sina folkvalda få inflytande över dessa och andra myndigheter.

Det paradoxala och kanske mest skrämmande är att denna rörelse tycks drivas av vreden och kraften hos den som anser sig slå uppåt. Den har beslutsamheten, övertygelsen, och när den får makten förmodligen även hämndbegäret, hos människor som anser sig kuvade och som anser sig behöva slå sig fria från ett förtryckande storebrorssamhälle. “Nu jävlar får det vara nog med akademikernas och journalisternas trakasserande av våra styrande politiker med denna fördömda forskning och dessa förbannade fakta. Straffas ska de, för vi har faktiskt demokrati och yttrandefrihet i det här landet, det är inget 1984-samhälle det här”.

Nja, det där var egentligen inget citat, utan min egen sarkasm. Men, direkt från ovannämnda diskussionstråd och utan stavnings- och grammatikkorrigering:

"någon som ser likheter mellan nordkorea och vart sverige är påväg."

Japp.


krig är fred

frihet är slaveri

okunskap är styrka


No comments:

Post a Comment